Herdenking Lutherjaar 1517-2017

De Duitse Dienst voor Toerisme investeert langs alle beschikbare kanalen in de promotie van het jubileumjaar van 500 jaar reformatie. De traditie wil dat die belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van West-Europa begon op 30 oktober 1517, toen de augustijnenmonnik Maarten Luther een lijst met 97 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg hing met kritiek op de theologie en op de kerkorde van Rome. Het jaar 2017 belooft in Duitsland een toeristisch topjaar te worden.

In de praktijk is in Duitsland nu al veel aandacht voor de verschillende plaatsen waar Luther gewoond en gewerkt heeft. Uiteraard neemt Lutherstadt Wittenberg een belangrijke plaats in, maar ook  Eisenach, Erfurt, Halle, Eisleben, Speyer en Worms, e.a. In de aanloop naar 1517-2017 worden al tal van congressen en tentoonstellingen gehouden.

Luther werd vooral bekend om zijn Bijbelvertaling, maar zeker ook om zijn “Tafelredes”, zijn preken en talrijke theologische geschriften. De opkomst van de boekdrukkunst maakte het mogelijk dat zijn leerstellingen een snelle verspreiding kenden doorheen gans West-Europa. Ook Antwerpen werd vrij snel een draaischijf voor het verkondigen van de reformatorische inzichten van Luther, en daarna van andere reformatoren en Bijbelvertalers als o.a. Van Liesfeldt, Calvijn, William Tyndale. Ook andere beroemdheden verschenen toen in Antwerpen: Desiderius Erasmus en Thomas More.

Het MPM|PK voorziet met het oog op het “Lutherjaar (2017)” een tentoonstelling  gewijd aan de reformatorische drukken in de Scheldestad.
We mogen ons daarom verheugen in de benoeming en aanstelling in de DEGPA (Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz Antwerpen) van een Lutherspecialist.  Het betreft Dr. Thorsten Jacobi die alhier vanaf september 2013 de functie van dominee zal opnemen. Hij doctoreerde op een van de centrale invalshoeken van Luthers  leer, namelijk de vrijheid. Voor zijn publicatie “Christen heissen Freie. Luthers Freiheitsaussagen in den Jahren 1515-1519”  kreeg hij in 1998 de Lutherprijs. Hij is een gewaardeerde spreker op tal van congressen, fora en studiedagen gewijd aan Luther. Bij zijn kandidatuurstelling om naar Antwerpen te komen speelde o.a. mee dat hij nader kennis zal maken met de rijke schat aan reformatorische en contrareformatorische drukken in het Antwerpen van de zestiende en zeventiende eeuw. Daarin neemt de drukkerij Plantin-Moretus een belangrijke plaats. (fvdb)