Afstammelingen vluchtelingen uit Antwerpen in 1585 bezoeken MPM

Onder leiding van Frans van den Brande, bestuurslid van de Vrienden van het MPMPK, bezocht op zaterdag 2 juni 2013 een 18-koppige delegatie van de “Niederländische Gemeinde” uit Frankfurt ons museum.

De Stichting “Niederländische Gemeinde”  – ‘urbis Antverpiensis’ staat er in het Latijns sigillum – in Frankfurt bestaat sedert 1585. Na de val van Antwerpen emigreerden/vluchtten tal van welstellende protestanten naar Frankfurt en bij uitbreiding, het Frankenthal.

Zij hebben er toen toe bijgedragen dat de verarmde stad Frankfurt een economische en culturele bloei tegemoet ging. De laatste, in het Antwerpse Hessenhuis gehouden, tentoonstelling was daaraan gewijd. Ze droeg als titel: “Glaube macht Kunst”.

De vluchtelingen maakten een stichting die tot vandaag voorziet in de sociale noden van verwanten die hulp nodig hebben. Ze heeft in Frankfurt een eigen huis, waarin het archief en historische verza- melingen bewaard worden.

In zijn dankwoord aan het einde van het bezoek aan het MPM|PK drukte de huidige voorzitter van de “Niederländische Gemeinde,  Philipp Freiherr von Leonhardi,  zijn bewondering uit over dit Plantijnse huis. Hij is zelf lid van de vriendenvereniging van het Gutenbergmuseum in Mainz, maar hij proefde bij dit bezoek de internationale uitstraling van de Officina Plantiniana in de bewogen tijden van de reformatie en van de contrareformatie.

 

Voorafgaand aan het bezoek werd de delegatie in de kathedraal ontvangen, alwaar ze het Gulden Boek ondertekende. Na eeuwen afwezigheid werden de afstammelingen van protestanten ditmaal niet buiten gekeken, zoals in het jaar 1585, maar integendeel op een bijzonder vriendelijke en openhartige manier ontvangen. (fvdb)