Soorten

Er zijn drie soorten leden:

  • werkende
  • toegetreden leden
  • maatschappij leden

Zowel van de werkende als van de toegetreden leden wordt een register bijgehouden. Buiten de noodzakelijke gegevens verplicht door de statuten (naam, voornaam, adres, datum begin, eventueel einde lidmaatschap) worden ook andere gegevens opgenomen: het e-mailadres (indien beschikbaar), betaling contributie, …

–          Werkend lid

Een werkend lid engageert zich o.a. om aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen, neemt regelmatig deel aan de activiteiten van de vriendenvereniging en reageert op initiatieven van de vriendenvereniging.

Een werkend lid heeft stemrecht.
Opmerking: Als een werkend lid zich met partner inschrijft, is alleen het  hoofdlid werkend lid. De partner wordt aanzien als toegetreden lid en heeft dus geen stemrecht.

–          Toegetreden lid:  gewoon, institutioneel en erelid            

             Gewoon lid

Is een lid dat zich niet expliciet schriftelijk of elektronisch als werkend lid heeft opgegeven aan de raad van bestuur. Het gewoon toegetreden lid heeft geen stemrecht.

             Institutioneel lid

Elke vrijwilliger of staflid van MPM wordt –als hij zich opgeeft-  institutioneel lid van de vriendenvereniging. Het institutioneel lid hoeft geen contributie te betalen, maar geniet wel de rechten van de gewone toegetreden leden. Hij heeft geen stemrecht.

              Erelid

De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen personen als erelid van de vereniging op te nemen vanwege een specifieke verdienstelijke inzet voor de vereniging. Een erelid hoeft geen contributie te betalen, maar geniet wel de rechten van de gewone toegetreden leden. Hij heeft geen stemrecht.

–             Maatschappij leden

Maatschappij leden zijn alle rechtspersonen (vennootschappen en verenigingen) die door de raad van bestuur als dusdanig tot de vereniging zijn toegelaten. Zij zijn niet stemgerechtigd in de algemene vergadering doch kunnen een afzonderlijke categorie uitmaken in de vaststelling van de contributie.