Deutsch-französische Gesellschaft Hagen op bezoek in MPM

In juni bezocht een groep van dertig leden van de Deutsch-Französische Gesellschaft uit het Duitse Hagen de Scheldestad Antwerpen. De deelnemers hadden twee museumbezoeken op hun programma staan: de tentoonstelling in het MAS gewijd aan Bonaparte en een bezoek aan het drukkershuis van de uit het Franse Tours naar Antwerpen geëmigreerde Christophe Plantin. Het bezoek aan het MPM|PK stond onder begeleiding van Frans van den Brande,  bestuurslid van de ‘Vrienden MPM|PK’.  De bezoekers waren het roerend over eens dat het MPMPK een rijk gevarieerd aanbod heeft, en dat de voorziene tijd van anderhalf uur veel te kort was. De immense schat aan boeken die de Plantiniana heeft geproduceerd en een oude drukkerij waar alle materiaal nog aanwezig is, kon niet voldoende worden verkend. Besloten werd om in het najaar het museum opnieuw te bezoeken, en dan ruim tijd uit te trekken voor een verdiepende verkenning met oog voor het detail. (fvdb)