Tentoonstelling “in-DRUK-wekkend” in Arboretum Kalmthout, 10 tot 18 december 2016

prentarboretum2Bomen-bloemen-planten in, rond, en op boeken, zo luidde de opdracht die de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw zich stelden om hun vereniging bekend te maken in één van de prachtigste bomen- en plantentuinen van de Antwerpse Noorderkempen: het Arboretum van Kalmthout, kortweg genoemd “Arboretum Kalmthout”.

Leden van het Arboretum – de instelling heeft een internationale radius – en gemeenten uit de Noorderkempen hadden het evenement bekendgemaakt onder de titel: BOMEN EN PLANTEN IN DE DRUKWERELD. De tentoonstelling was de tegenhanger van de zes weken eerder gehouden tentoonstelling “Kalmthout gestript”, waar een stoet striptekenaars hun werken voorstelden. In hun werk moest minstens één tekening gaan over een plaats in  Kalmthout.

meer | minder lezen

SMAAK-lezing in MPM op 15 november door Annelies van Wittenberghe

Alle aanwezigen in het Museum Plantin-Moretus bij de lezing van Annelies Van Wittenberghe tijdens de week van de smaak zullen zich dat evenement nog lang herinneren. Niet alleen kregen we inzicht in tweeduizend jaar culinaire geschiedenis, maar konden we het ook letterlijk proeven.

meer | minder lezen

De boekhandel met Spanje en de Nederlanden in het Europa van de 16e en 17e eeuw

spaans-boekOp maandag 14 november 2016 organiseerden de Vrienden MPM hun eerste intra-murosactiviteit na de vernieuwingswerken in het museum. Het werd meteen een voltreffer. Een 50-tal Vrienden en bibliofielen (sommigen kwamen zelfs uit Amsterdam, Den Haag en Breda!) namen deel aan de voorstelling van het boek “De boekhandel tussen Spanje en de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw” dat werd samengesteld door de heer Antonio Sánchez del Barrio, directeur van de Fundación Museo de las Ferias (Stichting Museum van de Jaarmarkten) in Medina del Campo (Spanje).

Deze publicatie is een uitgave van de Leerstoel Simón Ruiz van de Universiteit van Valladolid.

meer | minder lezen

Zuurvrije dozen voor de handschriften en oude drukken

Dankzij de steun van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw zijn al een heel aantal zuurvrije dozen aangekocht voor de handschriften en de oude drukken. Deze zogenaamde ‘Pyxis’-dozen  van Boekbinderij Schrijen bieden bescherming tegen de kwalijke invloed van licht, stof en andere vormen van vervuiling. Ze zijn eveneens bijzonder stevig zodat ze niet alleen de nodige bescherming tegen externe invloeden verschaffen, maar ook beschadiging kunnen voorkomen bij kleine ongelukken.

De dozen worden alle op maat van elk handschrift of boek gemaakt wat zorgt voor maximale efficiëntie van gebruik van ruimte in het magazijn. Daarom maten we van elk stuk eerst de lengte, breedte en hoogte. Die gegevens verwerkten we in een Excellijst die we naar de leverancier stuurden. Op basis van hiervan produceerde deze de dozen. We lieten tot nog toe dozen maken voor de handschriften en alle oude drukken in folioformaat die in de kluis bewaard werden. Het zijn immers vooral deze banden die lijden onder onoordeelkundige manipulatie.

Alleen dankzij de steun van de vriendenvereniging kon deze opdracht zo snel en precies tot een goed einde worden gebracht.

Dirk Imhof

Na de Moretuswandeling in Ekeren, aanvullende informatie

Op zaterdag 25 juni kwamen de Vrienden van het MPM die zich hiervoor hadden aangemeld in Ekeren samen, dichtbij het station.

Ons medelid Bert Van den Bossche was zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor een door hem bijna 2 uur durende verkennende wandeling door het Ekeren van de Moretussen. Het was zonder meer boeiend, leerrijk en vooral een revelatie over de geschiedenis van de laatste generatie(s) van het beroemde drukkersgeslacht die onze vereniging inspireert.

Zoveel is zeker: de laatste generatie actieve drukkers van het “Moretusimperium” waren in Ekeren wonende telgen. Straten, panden, een kapelletje en een grafkelder herinneren daaraan. Die Moretustak had zich een nieuwe naam toegeëigend: Moretus-Plantin.

Naast de wandeling zelf en alle ontdekkingspunten hier aanvullende informatie.
Het Eugeen Van Mieghem Museum in Antwerpen krijgt in het najaar 2016 een nieuwe buur. Museum De Reede opent dan met een selectie werken op papier van wereldberoemde kunstenaars als Edvard Munch (1863-1944), Francisco Goya (1746-1828) en Félicien Rops (1833-1898). Daarenboven wordt een selectie getoond van andere kunstenaars, o.a. Gustave van de Woestijne, Edgard Tytgat, Walter Sauer en Eugeen Van Mieghem, waardoor de bezoeker een overzicht krijgt van Europese grafische kunst van de 17de eeuw tot heden.
Op 8 april huldigde Peter Verstraete, voorzitter KBRV, de zaal Eduard Moretus-Plantin in het Redershuis officieel in.  Dit gebeurde door de onthulling van de tekening met het portret van ‘Christoffel Plantin’ (sic) door Walter Vaes (oude verzameling Louis Franck jr. en inmiddels aangekocht door de vereniging EVM.

Dit bericht komt deels uit de Nieuwsbrief van het EVM-Museum, waarvan Erwin Joos conservator is. Hij bevestigde mij de hierboven vermelde gegevens.

Frans L. van den Brande, bestuurslid VMPM

Vrienden van Museum Plantin-Moretus verkennen Moretusroute

Moretuswandeling 1Sinds het district in 2013 de wandeling ‘In het spoor van Moretus’ in gebruik nam, bezoeken verenigingen regelmatig de route. De familie Moretus heeft veel betekend voor Ekeren en omgeving.

De jongste wandeling werd georganiseerd op vraag van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus-Prentenkabinet. Moretuskenner Bert Van den Bossche gidste de gasten van aan cultuurstation Tracé tot de Sint-Lambertuskerk. Aan de noordkant van de kerk ligt de grafkelder van de familie Moretus. De laatste bijzetting dateert van februari 2011. Er is nu nog één plaats vrij in de grafkelder.

Gazet van Antwerpen 27 juni 2016 Ekeren

Bezoek aan de tentoonstelling Emile Verhaeren in Sint-Amands en de scheepswerven van Baasrode

VerhaerenPG11Op 26 mei bezochten een aantal Vrienden MPM vzw samen met de Antwerpse Bibliofielen Sint-Amands en Baasrode onder de bezielende leiding van Frans Van den Brande.

In de voormiddag stond de tentoonstelling Emile Verhaeren een dichter voor Europa in Sint-Amands op het programma.

De heer Rik Hemmerijckx, conservator van het Provinciaal Emile Verhaeren Museum in Sint-Amands leidde ons enthousiast rond.

Continue reading

Antwerpia in Brabantia, lezing van Mark Hendrickx

Op zondag 28 februari gaf Mark Hendrickx een lezing voor een 20-tal Vrienden MPMPK over de kaart “Antwerpia in Brabantia”. Deze kaart toont ons het uitzicht van de stad Antwerpen van rond ca. 1524-1528 (auteur onbekend). Van deze kaart zijn nog slechts twee exemplaren bekend: één in de Bibliothèque Nationale de France te Parijs en één in het Rijksmuseum te Amsterdam. Vele vrienden zullen nog herinneren dat het exemplaar uit Amsterdam afgelopen jaar te zien was op de tentoonstelling “De stad getekend” in het Plantin-Moretus museum, waar deze samen met vele andere kaarten van Antwerpen uit de 16de eeuw kon bekeken worden met het ons uit het museum zo bekende monumentale plan van Vergilius Bononiensis van 1565.

Clipboard01

 

 

 

meer | minder lezen

Toespraak van voorzitter Jean-Pierre Tricot op de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2016

Beste vrienden van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet,
Beste sponsors en sympathisanten, Dames en Heren,
IMG_2141 U hebt reeds de prachtige nieuwjaarsbrochure mogen ontvangen, een collectorsitem, gerealiseerd door twee bestuursleden, François Gyselinckx en Patrick Goossens. Nu is het de gelegenheid om u allen, en dit namens gans ons bestuur, een zeer gelukkig, gezond en succesvol jaar 2016 toe te wensen.

Continue reading