DE GROTESKEN. EEN FASCINERENDE FANTASIEWERELD, bezoek aan de tentoonstelling

Op 3 juli 2019 bezochten talrijke Vrienden MPM de tentoonstelling De Grotesken, een fascinerende fantasiewereld in MPM. Er was zo veel belangstelling voor dat sommige leden helaas niet meer konden inschrijven. 
(Gelukkig was Virginie bereid om ook op 9 juli een extra rondleiding te geven.)

Zoals de gewoonte is bij de Vrienden MPM konden we weer beroep doen op een specialist ter zake: Virginie D’Haene, adjunct-conservator van het Prentenkabinet en een van de curatoren van de tentoonstelling. Zij had nog maar pas een groep belangstellenden enthousiast rondgeleid in de de tentoonstelling met meestertekeningen uit het Prentenkabinet in het Arentshuis in Brugge en wist ook nu weer de aanwezigen te boeien.

Grotesken is de benaming voor een overdaad aan opeengestapelde en symmetrische versiering. Grotesk komt van het woord ‘grot’. Op het einde van de 15e eeuw werden in Rome de resten van het Paleis van Nero opgegraven, het na de brand van Rome gebouwde Domus Aurea. Deze resten lagen begraven onder zoveel puin van volgende bouwwerken dat men dacht dat het versierde grotten waren. De plafondschilderingen waren opmerkelijk goed bewaard en zij hebben de schilderkunst van de late  renaissance en het maniërisme sterk beïnvloed. .

Ook in de boekdrukkunst werden grotesken veel gebruikt als versiering en omlijsting. 
De Nederlandse taal dankt de uitdrukking “grotesk” aan de uit hun proporties getrokken figuurtjes in de schilderingen. Deze missen vaak de benen, hebben drie borsten of zijn anderszins mismaakt of verwrongen. 

De tentoonstelling belicht de groteske kunst van de 16de eeuw tot nu.

In Rome worden aan het eind van de 15de eeuw op de muren van de ruïnes van het keizerlijk paleis van Nero bonte, symmetrische versieringen, bizarre dieren en fabelwezens ontdekt. De muurschilderingen gaan de geschiedenis in als ‘grotesken’, naar hun vindplaats in ‘grotachtige’ ruïnes.

 

Tijdens de renaissance vinden vele kunstenaars inspiratie in de antieke grotesken, en tot op vandaag spreekt deze grillige ornamentvorm tot de verbeelding van kunstenaars.

In de tentoonstelling wordt werk getoond van Hans Vredeman de VriesCornelis FlorisJheronimus BoschPieter BruegelJames Ensor, Fred Bervoets en vele anderen. Internationaal gerenommeerd illustrator Carll Cneut maakte voor de gelegenheid vijf werken, geïnspireerd op onze groteksen-collectie.