Toespraak van voorzitter Jean-Pierre Tricot op de nieuwjaarsreceptie van 18 januari 2016

Beste vrienden van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet,
Beste sponsors en sympathisanten, Dames en Heren,
IMG_2141 U hebt reeds de prachtige nieuwjaarsbrochure mogen ontvangen, een collectorsitem, gerealiseerd door twee bestuursleden, François Gyselinckx en Patrick Goossens. Nu is het de gelegenheid om u allen, en dit namens gans ons bestuur, een zeer gelukkig, gezond en succesvol jaar 2016 toe te wensen.


Vandaag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze gulle sponsors te bedanken, sponsors die hebben bijgedragen tot de restauratie van drie prachtige Mercatoratlassen: de Firma Evonik, waarvan ceo, de heer Frank Daman, spijtig niet aanwezig kon zijn, Rotary Club Antwerpen Schelde, waarvan de voorzitter de Heer Steigrad hier aanwezig is, en u allen, die dank zij uw lidgeld ook hebt ingestaan voor de restauratie van één atlas-volume.
De twee volgende sprekers zullen verder ingaan op de toekomstprojecten van dit museum alsook op het belang van de restauratie van deze atlassen.
Maar de doelstellingen en de realisaties van onze vriendenvereniging blijven overeind. Met het oog op de verhuis, de inventarisatie en het veilige conserveren van documenten, beelden en prenten van het museum is de conservator overgegaan tot de aankoop van zuurvrije kartonnen dozen. De vriendenvereniging heeft er enkele tientallen aangekocht. Uzelf kunt nog steeds als particulier een of meerdere van deze dozen sponsoren. Dit jaar heft onze vereniging ook papiervellen van een speciale papiersoort aangekocht om aldus de realisatie van een facsimile atlas van Ortelius mogelijk te maken. Wij blijven uitkijken naar firma’s, financiële instellingen en allerlei verenigingen om verder het restauratieprogramma van kostbare boeken door te zetten.
Het ledenbestand moet groeien en wij vragen uw aller inzet om kennissen, vrienden, collega’s, familieleden en alle mogelijke geïnteresseerden te motiveren om vriend te worden van veruit het mooiste en meest authentieke museum van onze stad: indien elk lid twee nieuwe leden zou aanbrengen wordt ons ledenbestand in één klap verdrievoudigd hetgeen toch een merkwaardige realisatie zou zijn in dit jaar 2016, jaar waarin zoveel verandert wat betreft de opstelling van het museum, maar daarover binnenkort meer details door mevrouw Kockelbergh, directeur van het museum.
Onze vereniging organiseert sedert haar ontstaan onder leiding van bestuurslid Van den Brande een jaarlijkse uitstap. In 2015 hebben wij een leerrijk bezoek gebracht aan de stad Mons en in 2016, het Verhaerenjaar, voorzien wij een uitstap naar St-Amands. Verdere gegevens zullen volgen. Ook waren er talrijke vrienden aanwezig op de voordrachten door de heer Imhof over de Biblia Regia en op de private view van mevrouw Hellemans. Op 28 februari zal de heer Mark Hendrickx ons onderhouden over een bijzonder historisch plan van Antwerpen: ‘Antwerpen in Brabantia: een gezicht in vogelvlucht (1525)’ . Bestuurslid en stadsgids Ann Vanhoutte organiseert regelmatig geleide thematische bezoeken in het museum.

IMG_2151U ziet dat gans ons bestuur , en ik dank hen hiervoor, zich belangeloos inzet om onze vereniging op de kaart te zetten, maar zonder uw medewerking en steun is dit niet evident. Ik hoop derhalve op u allen te kunnen rekenen om van dit jaar 2016 een succesvol Plantijns vriendenjaar te maken.

Jean-Pierre Tricot, voorzitter vrienden MPM/PK vzw