Een wandeling rond de familieportretten in het Museum Plantin-Moretus.

Op 8 en 19 juni lieten we de Vrienden van het Museum proeven van de nieuwe rondleiding in MPM rond de talrijke portretten die in het museum te zien zijn.

IMG_1510r

klik op de foto om te vergroten

Het museum bezit meer dan 90 portretten. Deze kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: enerzijds Plantijn en zijn afstammelingen. Anderzijds vrienden en kennissen van de familie en geleerden, pausen, personen waarvoor een grote bewondering bestond in de familie Moretus.

In deze toer wordt enkel aandacht geschonken aan de familie zelf. Plantin werd drukker in 1555 en vestigde zich in 1576 op de Vrijdagmarkt. Tot in het jaar 1876, zal de drukkerij op deze plaats blijven bestaan en de woonplaats blijven van tal van zijn nakomelingen.

Bij een bezoek aan het museum wordt meestal aandacht geschonken aan de eerste
3 generaties, tot en met Balthasar I Moretus. Aan de hand van de geschilderde portretten en bustes volgen we de geschiedenis van de drukkerij en de familie vanaf Christoffel Plantin tot de laatste eigenaar van de drukkerij Edward Moretus.

We zien de familie evolueren met de geest van de tijd. Tot en met Balthasar II Moretus is de drukkerij de voornaamste bron van inkomsten. Dit verandert onder de volgende generaties. De drukkerij blijft belangrijk, maar de Moretussen worden gewiekste zakenlui en beleggers. Ze weten een indrukwekkend fortuin op te bouwen en bekomen de verheffing in de adelstand. Ondertussen evolueert de opleiding die de toekomstige beheerder krijgt. In heel deze portrettenverzameling zit tegelijk 300 jaar modegeschiedenis vervat.

Opvallend is ook de rol die verschillende echtgenotes hebben gespeeld bij het beheer van de drukkerij. Dank zij het feit dat zij de drukkerij openhielden na de dood van hun echtgenoot tot de kinderen de volwassen leeftijd hadden bereikt, of samen met de kinderen, konden moeilijke periodes overbrugd worden.