De boekhandel met Spanje en de Nederlanden in het Europa van de 16e en 17e eeuw

spaans-boek

Op maandag 14 november 2016 organiseerden de Vrienden MPM hun eerste intra-murosactiviteit na de vernieuwingswerken in het museum. Het werd meteen een voltreffer. Een 50-tal Vrienden en bibliofielen (sommigen kwamen zelfs uit Amsterdam, Den Haag en Breda!) namen deel aan de voorstelling van het boek “De boekhandel tussen Spanje en de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw” dat werd samengesteld door de heer Antonio Sánchez del Barrio, directeur van de Fundación Museo de las Ferias (Stichting Museum van de Jaarmarkten) in Medina del Campo (Spanje).


Deze publicatie is een uitgave van de Leerstoel Simón Ruiz van de Universiteit van Valladolid.

img_3031
img_3055
img_3040

Na de inleiding door ondervoorzitter Vrienden MPM, de heer Frans Van den Brande en het welkomstwoord door de directeur MPM mevrouw Iris Kockelbergh, schetste vertaler Paul van den Broeck, Vriend MPM die in Barcelona woont, het ontstaan van deze tweetalige publicatie Spaans-Nederlands.

img_3046

Aansluitend hield Dirk Imhof, conservator MPM, een lezing over de (soms woelige) handelsbetrekkingen van Christoffel Plantijn met Spanje.

img_3054

In zijn toespraak schetste Antonio Sánchez del Barrio – die het woord voerde als secretaris van de Leerstoel Simón Ruiz van de Universiteit van Valladolid – een beeld van de drukke boekhandel op de jaarmarkten van Medina del Campo in de 16de en 17de eeuw, waar verschillende vertegen-woordigers van de Officina Plantiniana actief waren.

img_3058

De cultureel attaché van de ambassade van Spanje in België werd vertegenwoordigd door de heer Victor Roncel Vega, adviseur van het Departement Onderwijs van de ambassade. Hij kondigde aan dat het boek door de Spaanse ambassade zal gepromoot worden, aangezien het perfect past in de herdenkings-activiteiten van de 400ste verjaardag van het overlijden van Miguel de Cervantes.

img_3068

Na de twee lezingen overhandigde de directeur van het Museo de las Ferias de eerste exemplaren van het boek aan de directeur van het MPM, aan de vertegenwoordiger van de Spaanse Ambassade en aan de voorzitter en ondervoorzitter van de Vrienden van MPM.

Deze boekvoorstelling werd afgerond met een receptie waar de genodigden, voorzien van een glaasje Spaanse wijn, hun beste Spaans konden oefenen met onze gasten uit Spanje.

Voor meer informatie kunt u volgende websites raadplegen:
Leerstoel Simón Ruiz van de Universiteit van Valladolid: 
http://www.catedrasimonruiz.es/     
Fundación Museo de las Ferias:
www.museoferias.net/

Paul van den Broeck