Openingstoespraak op de oprichtingsvergadering van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet door prof. dr. Jean-Pierre Tricot, voorzitter van de Vrienden MPM|PK

Vandaag vindt er in dit historisch pand een bijzondere gebeurtenis plaats : de oprichting van een nieuwe vriendenvereniging : de vrienden van het Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet. Een vriendenvereniging die reeds een zeventigtal leden telt voor haar officiële stichting, waarschijnlijk een particulariteit, die ons het allerbeste doet verhopen voor de nabije toekomst: waarom geen vertienvoudiging van dit ledenaantal binnen de komende vijf jaar?
Lees meer

Museumnacht: Vrienden van het MPM/PK maken zich kenbaar op een eigen stand

Tijdens de Museumnacht konden de talrijke bezoekers er bij het betreden van de trappenhal niet naast kijken. Aan de voet van het witte standbeeld prijkte een prachtige wervende affiche met de uitnodigende woorden: “Word Vriend” . Op de grote tafel onderaan de trap lagen, naast invulformulieren voor het lidmaatschap, de mooie kaart met de afbeelding van het ontwerp van het te bouwen in de H. Geeststraat, en twee borden “Word Vriend”: een in zwarte letters tegen witte achtergrond, een tegen gouden achtergrond . Die waren goed zichtbaar opgesteld.
Lees meer

Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, verwelkomt de nieuwe Vriendenvereniging

De Vrienden hebben me gevraagd om een recente schenking of aankoop toe te lichten, omdat ze het als een van hun doelstellingen zien om ook hier een versterkende rol op te nemen. Ik neem u graag mee langs een aantal verwervingen uit 2012 die in zaal 1 te zien zijn. Sinds de eerste conservator, Max Rooses, is het aankoopbeleid van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabint erop gericht om alle door Christoffel Plantijn en zijn opvolgers, de Moretussen, gedrukte werken te verzamelen.
Lees meer

Uitstap naar de Mercatorstad DUISBURG op dinsdag 2 oktober 2012

Als afsluiter van het Mercatorjaar organiseert de Vriendenvereniging een boeiende uitstap. We vermelden hierbij de gewaardeerde aanwezigheid van enkele leden van de Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern. We zullen een bezoek brengen aan Duisburg, de stad in het Ruhrgebied waar Gerard Mercator het tweede deel van zijn lang en goedgevuld leven doorbracht. In de geheel vernieuwde ‘Mercator-Schatzkammer’ staan naast globes en een rijke schat aan cartografisch werk, ook allerhande boeken, platen en memorabilia uit Mercators verzameling.


Lees meer

Een mysterieus voorwerp. Wat is het?


Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet antwoordt:

Het is om verschillende redenen een uitzonderlijke voorwerp.Ten eerste gaat het over een voorwerp dat tot de levenssfeer van Balthasar Moretus behoorde. Ten tweede is het voorwerp geschonken door rechtstreekse nazaten van Edward Moretus, het stuk is met andere woorden steeds in familiebezit gebleven en werd ook nog gebruikt. Ten derde wat het object uiterst boeiend maakt – en dit niet alleen voor het museum – is dat we eigenlijk niet weten wat het precies was of waartoe het diende.
Lees meer

Bezoek tentoonstelling ‘Mercator, reizen in het onbekende’ op 9 juni 2012

Het bezoek aan de presentatie was de eerste activiteit van onze vriendenvereniging. Een 15-tal vrienden kregen van Jan Parmentier een boeiende uitleg over de reisverhalen, die een documentatiebron waren voor nieuwe reizen. Jan maakte ons wegwijs in de meetinstrumenten die de zeevaarders moesten helpen om de oceanen over te steken, en toonde hoe deze zeevaarders in de loop van de tijd hun waarnemingen eerst vastlegden in mooie portulaankaarten , later in pas- en leeskaarten. Ook Balthasar III Moretus was een reiziger. In zijn dagboek vertelde hij als 18-jarige zijn belevenissen op zijn reis door Italië op weg naar Rome en Napels. In Rome hadden hun muilezels last van de gladheid omwille van ijsvorming op de straatstenen. De belangrijkste gebeurtenis tijdens deze reis was de audiëntie bij de paus!