Museumnacht: Vrienden van het MPM/PK maken zich kenbaar op een eigen stand

Tijdens de Museumnacht konden de talrijke bezoekers er bij het betreden van de trappenhal niet naast kijken. Aan de voet van het witte standbeeld prijkte een prachtige wervende affiche met de uitnodigende woorden: “Word Vriend” . Op de grote tafel onderaan de trap lagen, naast invulformulieren voor het lidmaatschap, de mooie kaart met de afbeelding van het ontwerp van het te bouwen in de H. Geeststraat, en twee borden “Word Vriend”: een in zwarte letters tegen witte achtergrond, een tegen gouden achtergrond . Die waren goed zichtbaar opgesteld.

Een bestuurslid droeg een naambadge met Vriendenvereniging MPM|PK opgespeld. Aan de stand sprak hij de bezoekers aan en gaf toelichting over de voordelen van het lidmaatschap . Na elk optreden van het koor lichtte hij de groepjes bezoekers-muziekbeluisteraars toe wat op de stand van de Vrienden te zien en te bespreken was. Formulieren voor het lidmaatschap werden uitgedeeld. De belangstelling was groot en de verwachting is dat het initiatief vruchten zal afwerpen. Sommige bezoekers deelden trouwens mee dat ze de intentie hebben om lid te worden. Inmiddels traden via die kennismaking al enkele nieuwe Vrienden toe.

Er was een wisselwerking tussen de stand in de trapzaal en een demonstratie in de drukkerij aan de overkant. Een van onze bestuursleden had namelijk gezorgd voor een proefpersje in bruikleen. Dit was opgesteld in de oude drukkerij. De bezoekers konden daar zien hoe een degelpers werkt en een afgedrukt exemplaar meenemen. Op dat document stond een korte geschiedenis van het Plantinhuis alsook de contactgegevens van de Vrienden. Johnny Wijgers (MPM|PK) zorgde voor de druk van dit, op de datum van de museumnacht gedateerde, document. Hij was haast continu bezig, vertelde met veel enthousiasme over het drukproces en wist de bezoekers ondanks de grote toeloop zeer welwillend te woord te staan.

De stand van de Vrienden blijkt een must te zijn. We zullen er in de toekomst op zoveel mogelijk momenten als vriendenvereniging zichtbaar zijn en er leden en kandidaat-leden te woord staan. Zeker bij grote evenementen, zoals vernissages, maar ook op dagen waarop veel bezoekers verwacht worden.

Frans van den Brande, bestuurslid