UITSTAP Vrienden MPM|PK op donderdag 16 oktober 2014: MAREDSOUS

abdij Maredsous2

Ons reisdoel is de abdij van Maredsous, met o.a. de grootste privé-bibliotheek van België. Frère Ignace Baise beheert deze bibliotheek en zal ons daar ontvangen en toelichting geven over de rijke verzameling boeken. Hijzelf is momenteel bezig met de vertaling uit klassieke Oosterse literatuur, zowaar een ‘monnikenwerk’; ook daarover zal hij een en ander vertellen.
De abdij is een pareltje van neogotiek. Terwijl in de negentiende eeuw de ‘liberalen’ de ‘Geuzentijd’ en de ‘Renaissance’ als een romantische recuperatie verwerkten in heel wat openbare en private gebouwen, zochten de ‘katholieken’ eerder naar allerlei vormen van neogotiek. Frankrijk had hierbij de bekende architect Viollet-le-Duc, België had o.a. De Béthune. Kloosters, scholen en gemeentehuizen werden opgericht in gotische stijl. Het is daarom boeiend om de verschillende verhaallijnen van de abdij ter plaatse te zien en te bewonderen. Een Nederlandstalige gids zal ons wegwijs maken in de boeiende wereld en in de geschiedenis van de abdij.

[su_custom_gallery source=”media: 945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958″]
Tijdens de lunch zullen we ook kunnen proeven van een ‘culinaire’ invalshoek van de abdij. Immers, voor velen is de naam Maredsous verbonden aan zijn abdijkaas en aan zijn bier. Ter plaatse smaken beiden feller, echter, en bijzonder deugddoend.

De Abdij van Maredsous werd in 1872 door benedictijnenmonniken gesticht in de vallei van de Molignée. Ze is een typisch voorbeeld van de neogotiek en past harmonieus in de beboste en glooiende omgeving van de streek.
De gebouwen van de abdij van Maredsous ademen spiritualiteit, in een sfeer van rust en toewijding die niemand onverschillig kan laten. De kerk die boven het klooster uittorent, het klooster zelf en de bibliotheek, de bijgebouwen, waaronder de oude kunstnijverheid-school, het Onthaalcentrum Saint-Joseph, vormen een harmonieus geheel dat de bezoeker uitnodigt tot wandelingen en bezinning.

HET LEVEN VAN DE MONNIKEN VAN DE ABDIJ VAN MAREDSOUS
Net als de cisterciënzers of de trappisten leven ook de monniken van de abdij van Maredsous de regel van de heilige Benedictus na. Deze gedragslijn deelt het leven van de monnik op tussen gebed, werk en gastvrijheid.
De monniken van Maredsous zijn sterk verankerd in de heden-daagse maatschappij en bouwden een economie uit die evengoed aansluit op de vereisten van het heilige als op de behoeften van de gemeenschap.
Zo kwijt elke monnik zich van een welbepaalde taak: sommigen geven les, anderen werken in de bibliotheek op verschillende gebieden van het wetenschappelijk onderzoek, werken in het informatica- en bijbelcentrum ‘Centre Informatique et Bible’, of leggen zich toe op de administratie en de werking van de abdij. De monniken werken ook mee aan de kunstateliers of in de kaasmakerij en onthalen bezoekers.
De Abdij van Maredsous is de bewaarster van de benedictijnse traditie, maar is vooral een cultuurhaard: vanaf 1882 huisvest ze een centrum voor kunstnijverheid en uitgeverij, dat aan de basis ligt van het eerste Latijns-Franse missaal, en van een vertaling van de Bijbel in het Frans, in 1950. In die zelfde optiek geven de monniken vanaf 1981 tevens de bijbel op diskette uit en nu ook software voor het lezen en bestuderen van de bijbel.