Antverpia, Joris Hoefnagel


Met nieuwjaar 2015 ontvingen alle leden een tekst over Antverpia van Joris Hoefnagel.
Een grotere kaart werd beloofd vanaf april 2015 bij de opening van de tentoonstelling De stad getekend.

De gebruikte kaart bleek achteraf een -zeer goede- kopie te zijn van de echte kaart uit de 16e eeuw.
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling De stad getekend had Dirk Imhof de intuïtie dat er iets niet klopte met de druk van de kaart van Hoefnagel. Er bleken o.m. geen randen afgedrukt te zijn.
Hij vroeg aan zijn echtgenote Karen Bowen, verbonden aan de UA en gespecialiseerd in het onderzoek van prenten, om dit verder te onderzoeken. Zij vergeleek de prent met de kaarten van Hoefnagel die in de UA aanwezig waren en merkte inderdaad verschillen.
De kaart bleek een kopie te zijn.
Voor de tentoonstelling wou MPM een echt exemplaar van Antverpia aanbieden, in bruikleen van de UA. Zeer toevallig werd echter een kaart geveild op de Auctions van de Wiele in Brugge die MPM kon aankopen. Deze wordt getoond in de tentoonstelling.