Word vriend

Maak uw keuze:

Naam

Voornaam

Geboortejaar (indien jonger dan 30)

Adres

Telefoon

E-Mail

Indien lid met partner:

Naam partner

Voornaam partner

Ik geef het bestuur van de Vrienden MPM vzw de toelating
om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor doeleinden
zoals bepaald in de privacyverklaring.

Bijkomende opmerkingen:

Gelieve het desbetreffende bedrag over te schrijven naar:
Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw
Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, België

Bank IBAN BE66 0016 6729 8543
BIC GEBABEBB