Gheboden ende Uyt-gheroepen

25 augustus 1687: Alsoo de gherechtigheydt ghestelt op den taback … wordt vercort … (L 1845)
12 juli 1645: Alsoo-men … veel borghers … gaen drincken in’t Oosters-huys (L 1373)
Het waren echter niet altijd berichten over nieuwe belastingen. Wie hoort niet graag over de afschaffing van belastingen? Op 28 juni 1656 liet zijne Majesteit aankondigen dat voortaan alle lasten op inkomende en uitgaande koopmanschappen te water en te land opgeheven werden. Wie leest niet graag een soortgelijke aankondiging?
28 juni 1656: Men condicht … dat… voort-aen cesseren ende sullen blijven cesseren absolutelijck alle lasten op de uyt-gaende ende incomende coopmanschappen … (L 2399)