Metamorfose

Op maandag 27 november nodigde Goran Proot ons uit op zijn tentoonstelling Metamorfose. Een groep kwam om 10 uur, de andere om 11.

Tijdens zijn boeiend betoog besprak Goran hoe de vormgeving van boeken zich ontwikkelde sinds de introductie van het drukken met losse loden letters in Aalst in 1473 tot 1541; hoe Dirk Martens en Joannes van Westfalen hun eerste boek zouden vormgeven; hoe de boeken er na enkele generaties uiteindelijk anders gaan uitzien; op welke manier het luxeboek voor een kapitaalkrachtige elite rond 1480 verandert in een handzaam en toegankelijk product voor een brede waaier van doelgroepen in de jaren 1530.

meer | minder lezen

Bezoek aan Conn3ct in EHC en Lutherse lente in de Sint-Andrieskerk

Op 16 augustus 2017 verzamelden een aantal Vrienden MPM op het Hendrik Conscienceplein om in de prachtige Nottebohmzaal van het EHC de tentoonstelling Conn3ct te bezoeken. Bestuurslid Frans Van den Brande, expert rond Luther, had ons uitgenodigd om zowel deze tentoonstelling als die van de Sint-Andrieskerk te bezoeken.

meer | minder lezen

UItstap naar het Arthur Merghelynck Museum en het Kasteel Beauvoorde

Op 10 juni organiseerde de vriendenvereniging een uitstap naar het Hotel Merghelynck in Ieper en het Kasteel Beauvoorde in Wulveringem .

meer | minder lezen

Moretuswandeling in Ekeren op 6 mei 2017

Plantijn en Moretus situeert iedereen in Antwerpen-stad, op de Vrijdagmarkt. Welke link is er dan met Ekeren?

Niet zomaar onmiddellijk duidelijk maar wel intrigerend voor heel wat van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus. Daarom werd voor hen, reeds voor de tweede keer een 2 uur durende wandeling in Ekeren georganiseerd door  enthousiast medelid Bert Van den Bossche.

meer | minder lezen

De allegorie van de Handel

Op 31 maart gaf Ludo Van Herck, Vriend MPM, een lezing over de prent die de Vrienden samen met het Dotatiefonds aankochten voor het museum MPM.

Er was ruime belangstelling van onze leden om informatie  over deze zeer mooie prent te vernemen.

meer | minder lezen

Tentoonstelling “in-DRUK-wekkend” in Arboretum Kalmthout, 10 tot 18 december 2016

prentarboretum2Bomen-bloemen-planten in, rond, en op boeken, zo luidde de opdracht die de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw zich stelden om hun vereniging bekend te maken in één van de prachtigste bomen- en plantentuinen van de Antwerpse Noorderkempen: het Arboretum van Kalmthout, kortweg genoemd “Arboretum Kalmthout”.

Leden van het Arboretum – de instelling heeft een internationale radius – en gemeenten uit de Noorderkempen hadden het evenement bekendgemaakt onder de titel: BOMEN EN PLANTEN IN DE DRUKWERELD. De tentoonstelling was de tegenhanger van de zes weken eerder gehouden tentoonstelling “Kalmthout gestript”, waar een stoet striptekenaars hun werken voorstelden. In hun werk moest minstens één tekening gaan over een plaats in  Kalmthout.

meer | minder lezen

SMAAK-lezing in MPM op 15 november door Annelies van Wittenberghe

Alle aanwezigen in het Museum Plantin-Moretus bij de lezing van Annelies Van Wittenberghe tijdens de week van de smaak zullen zich dat evenement nog lang herinneren. Niet alleen kregen we inzicht in tweeduizend jaar culinaire geschiedenis, maar konden we het ook letterlijk proeven.

meer | minder lezen

De boekhandel met Spanje en de Nederlanden in het Europa van de 16e en 17e eeuw

spaans-boekOp maandag 14 november 2016 organiseerden de Vrienden MPM hun eerste intra-murosactiviteit na de vernieuwingswerken in het museum. Het werd meteen een voltreffer. Een 50-tal Vrienden en bibliofielen (sommigen kwamen zelfs uit Amsterdam, Den Haag en Breda!) namen deel aan de voorstelling van het boek “De boekhandel tussen Spanje en de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw” dat werd samengesteld door de heer Antonio Sánchez del Barrio, directeur van de Fundación Museo de las Ferias (Stichting Museum van de Jaarmarkten) in Medina del Campo (Spanje).

Deze publicatie is een uitgave van de Leerstoel Simón Ruiz van de Universiteit van Valladolid.

meer | minder lezen